Et år med undervisning, praksis og turer

Utrust er skoleåret for deg som vil vokse i din relasjon til Gud gjennom praksis, turer, undervisning og oppfølging.

Skolen

Utrust er en del av Fagskolen Essens og ligger i hjertet av Kvadraturen i Kristiansand. Dette er skoleåret for deg som vil utrustes i kirke, misjon og ledelse.

Du får relevant undervisning i lederskap, personlig utvikling, Guds ord, bønn og tjeneste i menighet og misjon. Det du lærer får du praktisert i praksisperioder og på turer skolen har. Gjennom hele skoleåret blir du utfordret fra eget ståsted, slik at du vokser og utvikler deg individuelt. Vi ønsker å utruste deg til å bli en Jesu disippel.

Du er unik! Derfor vil du få utfolde deg innen mange områder, og du har stor valgfrihet i områder du vil utforske. Lærerne vil lytte til dine drømmer og ønsker og hjelpe deg å finne retningen for deg.

Måten vi tilbringer tid sammen i hverdag og på turer gjør at vi knytter sterke relasjoner og vennskap som beriker livet. Klassemiljøet vårt vil gjøre at du får rom for å vokse og utvikle deg personlig. Lærerne dine vil gi deg en trygg oppfølging, hvor de går sammen med deg på en tett og god måte.

Skolen har felles miljø med Kristiansand Bibelskole. Vi har felles bønn og lovsang, fagdager, smågrupper der vi leser Bibelen sammen og mye sosialt i løpet av året. Her vil du få et større studiemiljø med flere å bli kjent med.

Turer

Utrust reiser vi på flere turer og to av dem er lagt til utlandet. Tidligere har vi reist til er Israel, Belgia, Nederland, Frankrike, Spania, Jordan, Albania og USA.

I tillegg har vi flere kortere teamturer i Norge hvor vi besøker ulike menigheter, arbeid og arrangementer.

Essens, Norges eneste fagskole for kirke, misjon og ledelse

Økonomi

Et skoleår på Utrust i Kristiansand koster 11.500 kr pr semester i skoleavgift. Skoleavgift for hele året blir 23.000 kr.
I tillegg vil det være ca 30.000 kr for de obligatoriske skoleturene våre.
Hele skoleåret kommer derfor på 53.000 kr.

Essens er en offentlig godkjent fagskole, og som elev på Utrust kan du søke stipend og lån fra Lånekassen.

Opptak

Vi starter opptak for Utrust 24/25 fra og med 15. januar 2024. Det vil være løpende opptak frem til skolestart, og mulighet for å søke helt frem til skolen starter.

For opptak 24/25 er det mulig å sende inn søknad allerede fra høsten 2023. Du vil så bli kontaktet fra en i Utrusts stab om et intervju med oss. Alle elever som søker høsten 2023 vil få svar om opptak så fort som mulig etter intervjurunden, og etter 15. januar 2024.

Ved opptak vil du få et opptaksbrev, og vil da bli bedt om å betale inn 2000 kr som en del av opptaksgebyret for å takke JA til plassen din. Dette er ikke et ekstragebyr, men inngår i det du betaler som semesteravgift første halvår.

Trekker du deg derimot fra plassen din 14 dager, eller mer etter at du har tatt den i mot, vil du miste forskuddet på 2000 kr.

– Merket for livet!

“Det har vært helt fantastisk!”

Ingeborg, Utrust 23/24

– Tør å gå

“Har fått veldig gode relasjoner!”

Andreas, Utrust 23/24

– Gudserfaring

“Jeg har fått en mer stødig tro”

Karl, Utrust 23/24

– Jesus i sentrum

“Året på Essens har betydd veldig mye”

Elias, Utrust 23/24