Et år med oppdagelser og utrustning

Essens er fagskolen for deg som ønsker et annerledes studieår med mulighet til å lære gjennom praksis i menighet både i Norge og i utlandet. Vi gir en praktisk teoretisk utdannelse innenfor kirke, misjon og ledelse, og gir samtidig en god plattform for videre høyere studier innenfor samme område.

Hvem kan søke?

Alle som har fullført generell studiekompetanse er velkommen til å søke hos oss!
Har du for eksempel gått et år på bibelskole eller en DTS tidligere, men har lyst å lære mer og utvikle dine gaver videre, kan Essens være et godt valg!

Etter 1 år hos oss vil du få 60 studiepoeng i menighets- og misjonsarbeid, i tillegg til 2 konkurransepoeng i søking av videre høyere utdanning.

Videre studier?
Fagskolen Essens har avtale med Høyskolen for ledelse og teologi som gjør at studenter kan få fritak for 40 studiepoeng,​ dersom de vil ta en Bachelor-utdanning ved HLT. Les mer

Søk nå

Linjer og avdelinger

Essens har to linjevalg, Dscovr og Utrust. Felles for begge linjene er at de vil utruste ungdom til arbeid innen kirke, misjon og ledelse. Utrust er for deg som vil bli kjent med og utvikle ditt potensiale for frivillig eller lønnet arbeid i kirke i Norge, mens Dscovr er for deg som vil oppdage verden og nye kulturer, og bety en forskjell for andre mennesker utenfor Norges grenser.

Søk nå
Fagskolen Essens - Dscovr
Fagskolen Essens - Utrust

Skoleåret

Skoleåret består av 1500 arbeidstimer for den enkelte student. Her beregnes både undervisningstimer og egeninnsats som det å lese pensumlitteratur, forberedelser av muntlige fremførelser, gruppearbeid og besvarelse av skriftlige oppgaver.

Skoleåret starter i midten av august og er ferdig i første halvdel av juni. Det er mulig å starte studiet ved nyttår, men det er avhengig av at skolen både har ledig plass og mange nok som ønsker den kombinasjonen. Det vil også normalt være mulig for studentene og fullføre studiet over to år, da som deltidsstudent.

Søk nå

Fagplan

Studiet skal kvalifisere for ulike typer arbeidsoppgaver i menigheten, som arbeid med barn og ungdom, undervisning og forkynnelse og utadrettet arbeid som evangelisering og dialog. Studiet vil spesielt fokusere på den enkelte students utvikling og har som mål at alle studenter skal kunne fullføre studiet på en god måte.

Alle som arbeider med oppgaver innenfor menighetsarbeider, om det ansatt eller som frivillig, tenger en allsidig kompetanse. Essens vil gi studenten en omfatte og solid kunnskap om Bibelen og om kristen livstolkning i møte med dagens samfunn. Sentralt i studiet er utvikling av ferdigheter i å formidle den kristne tro i ulike sammenhenger på en ekte og troverdig måte.

Det praktiske siktepunktet med utdanningen kombineres med faglig kunnskap. Studiet vil legge vekt på utvikling av allsidige og relevante kompetanser for menighets- og misjonsarbeid. Forutsetningene for kompetent arbeid er en helhetlig vurdering som inkluderer kunnskap, holdninger, vilje, ansvarlighet, engasjement, empati og omsorgsevne. Studiet vil bevisst tilrettelegge for personlig utvikling hvor temaer som frigjøring, samspill med andre, åpenhet og grensesetting vil være sentrale.

Opplæringen vil videreutvikle studentenes praktiske erfaring fra menighetslivet, praksisperioder inngår i utdanningen slik at teoretisk kunnskap og praktisk erfaring i størst mulig grad integreres.

Essens vil konsentrere sin undervisning omkring seks forskjellige hovedområder, med medfølgende praksis. Innenfor disse feltene vil vi vektlegge en praktisk og åndelig tilnærming som gir studentene mulighet til både og lære og erfare.

1. Bibelkunnskap, troslære og etikk
2. Pinsebevegelsen, teologisk profil og spiritualitet
3. Ledelse og selvutvikling
4. Menighets- og organisasjonsutvikling
5. Kommunikasjon og kulturforståelse
6. Diakoni og misjon