Et år med reiser, kultur og oppdagelser

Dscovr er skoleåret for deg som vil oppleve verden og nye kulturer, og bety en forskjell for andre mennesker.

Skolen

Dscovr er en del av Fagskolen Essens. Skolen er et NOKUT-godkjent fagskoletilbud med studieretningen Menighets- og misjonsarbeid. Vi har et tett samarbeid med Filadelfia Bibelskole Oslo og Nairobi Chapel, Kenya. Vi har inntil 12 studieplasser tilgjengelig skoleåret 2023/2024.

Et år på Dscovr har hjemmebase i Oslo og utebase i Nairobi, Kenya. Ut fra basen i Nairobi blir det også outreach til andre steder i Kenya. Gjennom skoleåret vil hver student få tett oppfølging av mentor både i Norge og under uteoppholdet.

Dscovr er et år som vil utfordre og utruste deg. Du vil få undervisning og ledertrening samtidig som du vil få jobbe mye praktisk der du tar i bruk det du har lært. Du vil være tett på menneskene du møter og kunne bety en forskjell for dem. Du vil bli mer kjent med deg selv og dine gaver og kunne bruke dem til å tjene Gud.

De første ukene i Oslo vil forbedre deg til oppholdet i Kenya samtidig som du blir kjent med teamet du skal reise ut med. Dere vil få undervisning om blant annet kommunikasjon, Bibel, ledelse og kultur. Dere vil også gå på gudstjenester i Filadelfia Oslo.

I løpet av oppholdet i Kenya på ca. 6 måneder vil du oppleve mye forskjellig. Det består blandet annet av praksis som er tilpasset dine gaver og talenter i kirka, Nairobi Chapel. Dere vil også ha bibelundervisning på skoler og være på besøk i slummen i Nairobi. Outreach til landsbyer og andre områder i Kenya er også en del av året. Gjennom året vil du bli fulgt opp av din lærer i Norge og ansatte i kirka.

De siste ukene av Dscovr året er i Oslo og vil bli brukt på debriefing, samtaler og avslutning av skoleåret.

NORGE

8 uker fra oppstart

  • Introduksjon
  • Undervisning
  • Forberedelse utenlandsopphold
KENYA

Fra ca uke 41 til uke 17

  • Undervisning
  • Praksis
  • Outreach
  • Lederkus ved Nairobi Chapel
NORGE

4 uker før skoleslutt

  • Debrief, samtaler og avslutning

Timeplan i Norge

Mandag–fredag 08.30.–14.30 Undervisning i ulike tematikker. F.eks. kommunikasjon, Bibel, etikk, ledelse og kultur
Søndag 19.00 Gudstjeneste i Filadelfiakirken

Gudstjenesteklokkeslett kan variere

Timeplan i Kenya

Det vil bli utarbeidet en egen timeplan for perioden i utlandet. Timeplanen vil være tilpasset den enkeltes praksis.

Reisen

Uteoppholdet/reisen er en stor del av året på Dscovr. Hos oss får du 6 måneders utenlandsopphold i Kenya. I en verden som blir mer og mer globalisert er det viktigere enn noen gang å etablere god kunnskap omkring ulike kulturer og hvordan vi bedre kan forstå hverandre.

Du får være med på ulike utflukter med lokale ledere og norske misjonærer. Du får også delta på kurs og praksis sammen med flere av våre samarbeidspartnere. Alt dette for å utvikle deg og gi deg nye perspektiver.

En annen viktig del av reisen er å få bidra. Igjennom dette året vil du bidra med dine gaver og talenter for å bety en forskjell for andre. Praksisen vil bli tilrettelagt ut ifra dine gaver og forutsetninger.

Økonomi

For å gjøre skoleåret så enkelt som mulig for deg som elev, vil skolen ha leiligheter for studentene på Dscovr.

Leiligheten vil være din base i de første 8 ukene i Norge og de siste 8 ukene før skoleslutt.
Her trenger du kun å tenke på deg og din bagasje, da leilighetene er fullt utrustet.

Pris for skoleåret 24/25 kommer i løpet av desember. En foreløpig estimert pris er på 130 000 kr.*

Totalbeløpet vil dekke semesteravgift, det daglige behov som kost & losji i Oslo og i Nairobi samt reisen til og fra Kenya og andre reiser i skolens regi.

Det er mulig å få studiestøtte av Lånekassen til dette studiet.

*Prisjusteringer på 10% kan skje hvert år.

Opptak

Opptak for Dscovr 24/25 vil skje fra og med 15. januar 2024.

For opptak 24/25 er det mulig å sende inn søknad allerede fra høsten 2023. Du vil så bli kontaktet fra en i Dscovrs stab om et intervju med oss. Alle elever som søker høsten 2023 vil få svar om opptak så fort som mulig etter intervjurunden er tatt og etter 15. januar 2024.

Ved opptak vil du få et opptaksbrev, og vil da bli bedt om å betale inn 2000 kr som en del av opptaksgebyret for å takke JA til plassen din. Dette er ikke et ekstragebyr, men inngår i det du betaler som skolepenger.

Trekker du deg derimot fra plassen din 14. dager, eller mer etter at du har tatt den i mot, vil du miste disse 2000 kr.

– Studietur til Israel

«Det har vært utrolig fint»

Benjamin, Utrust 23/24

– I alle livets sesonger

“Fått lov til å vokse i det personlige…”

Sara, Utrust 23/24

– Jesus i sentrum

“Året på Essens har betydd veldig mye”

Elias, Utrust 23/24

– Gudserfaring

“Jeg har fått en mer stødig tro”

Karl, Utrust 23/24