Norges eneste fagskole for kirke, misjon og ledelse

Fagskolen Essens har siden 2005 vært en fagskole for kirke, misjon og ledelse. Skolen har i dag to avdelinger i henholdsvis Filadelfiakirken Oslo og Filadelfia Kristiansand. Fagskolen Essens har sine røtter i Pinsebevegelsen, men er selvfølgelig åpen for alle.

Fra bibelskole til fagskole

Fagskolen Essens ble grunnlagt i 1976. I 1981 ble skolen godkjent som av Kunnskapsdepartementet som bibelskole, og startet samme høst opp sitt første ettårige skoletilbud i Sandefjord.

Våren 2005 ble skolens studietilbud «Ettårsenhet i menighets- og misjonsarbeid» godkjent som et fagskoletilbud. Det betyr at studentene ved fullført skolegang får et anerkjent vitnemål som dokumenterer en god kvalitet på utdanningen.

Skolen har i dag to avdelinger, henholdsvis i Oslo og Kristiansand. Tidligere har skolen også en avdeling i Vennesla.

Skolens mål

Fagskolen Essens skal oppmuntre den enkelte student til å sprenge grenser for hva en selv trodde man kunne. Skolen vil legge til rette for et felleskap der den enkelte tar ansvar, ikke bare for seg selv, men også for andre menneskers situasjon. Vi tror det er viktig å ha en positiv grunnholdning der alt forstås i beste mening, og at det legges vinn på å oppmuntre. Fagskolen Essens skal være en skole som fokuserer på den enkeltes kall til å være en Jesu disippel, full av kjærlighet til Gud og mennesker. Disse verdiene utrykkes både igjennom en tjenende holdning til våre neste og gjennom et forpliktende menighetsfellesskap.

Lærere og ansatte i Fagskolen Essens

Besøksadresser skoler og kontor

Fagskolen Essens, administrasjon

c/o Salemkirken Sandefjord
Flors gate 1b, 3211 Sandefjord

Essens Dscovr

c/o Filadelfia Oslo
St. Olavs gate 24, 0166 Oslo

Essens Utrust

c/o Filadelfia Kristiansand
Dronningens gate 91, 4608 Kristiansand