Vi har løpende opptak frem til skolestart. Søk nå!

For å kunne søke om studieplass på Fagskolen Essens må du ha fullført treårig videregående opplæring (uavhengig av studieretning) eller ha godkjent realkompetanse (lønnet eller ulønnet arbeid i en organisasjon, kirke eller menighet). Innstilling og motivasjon vil vektlegges i vurderingen av opptak til skolen, samt organisasjons- og menighetsarbeid og språkkunnskaper ved lengre utenlandsopphold.

Søknadsprosessen

Etter at du har sendt inn din søknad til oss, vil du i løpet av kort tid kontakte deg på telefonen for å avtale en samtale/intervju.

Vårt mål med intervjuet er at vi som skole skal bli kjent med deg før du begynner hos oss. Noen av våre studenter reiser ut på team i praksis, og det er et mål at disse teamene fungerer godt og blir best mulig sammensatt. Vi ønsker å prate med deg om hvor motivert du er for studiet, og vi vil også prate med deg om skikketheten og kriteriene vi har i studiet vårt. Vi ønsker at du gjennom intervjuet skal få all den informasjonen du trenger for å kunne bli godt kjent med vårt fagstudie.

Etter intervjuet blir du kontaktet av oss på e-post med et tilbud om studieplass dersom du er blitt tatt opp som student. Vi starter opptak av studenter 15. januar og vil ha løpende opptak av nye studenter frem mot skolestart. Vi har derfor ikke en fast søknadsfrist, men hvis du vil være sikker på en skoleplass er det lurt å søke tidlig.

Etter at du har mottatt et brev om tildelt studieplass, vil det vil være en 14-dagers svarfrist for mottak av studieplass og innbetaling av depositum.

Til søknadsskjemaet

Fullstendig reglementet for opptak, studier, eksamen, klage og skikkethetsvurderinger finner du i Fagskolen Essens’ forskrift.